Extra inbrottssäkra PVC fönster

Hur inbrottssäkert är ett PVC fönster? Standardupphängningen är inåtgående sidohängt med vädringsläge, eller dreh/kipp på fackspråk. Det ger fönstret bättre inbrottsskydd, eftersom gångjärnen sitter på insidan av fönstret. Våra PVC fönster utrustas som standard med SIEGENIA TITAN-beslag med upp till 9 låspunkter runt om karmen vilket ytterligare ökar säkerheten. En fönsterprofilkärna och beslag av galvaniserat stål garanterar att konstruktionen blir stabil, säker och svår att forcera.

Ytterligare inbrottsskydd fönster

Beroende på behov kan våra fönster och dörrar befattas med upp till RC3-klassade beslag. Enheterna kan också glasas med inbrottssäkra glas. Kontakta oss och berätta om dina behov så rådgör vi med dig.

PVC Fönster och brand

PVC är svårantändligt och slocknar av sig själv när brandkällan tas bort. Temperaturen för antändning av PVC är 390°C, vilket kan jämföras med trä som antänds redan vid 240 °C. Lunds Tekniska Högskola har även gjort ett fullskaligt test som visade på att det inte var någon nämnvärd skillnad i brandrisk när man jämförde PVC och träfönster. Väteklorid, som bildas vid förbränning av PVC, har en väldigt stickande & irriterande doft, vilken kan fungera som en varningsklocka vid brand.

För mer information om våra PVC fönster, klicka här.

Extra inbrottsäkert fönster med 9 låspunkter
inbrottsskydd fönster - Låsbeslag