Miljöfönster – det naturliga valet

Om man jämför PVC, trä och aluminium finns det egentligen ingen klar vinnare när det kommer till vilket fönstermaterial som är mest miljövänligt. Detta har slagits fast av såväl Svanen som europakommissionen. Sett över fönstrets livscykel är materialens miljöpåverkan likvärdig.

Minimal miljöpåverkan

EU-kommissionens livscykelanalys, utförd 2004, bekräftade att fönstrens största miljöpåverkan sker medans de brukas. Avgörande blir alltså fönstrets livslängd, behov av underhåll samt isoleringsförmåga. Här är PVC fönster optimala då de kräver minimalt underhåll, du behöver aldrig skrapa eller måla om dem samt att de har en lång livslängd genom materialets egenskaper. Arctic Windows fönster levereras med U-värde ner till 0,74 för hela konstruktionen vilket är väldigt bra med dagens mått.

Återvinningsbara

De tyska kvalitetsprofilerna vi använder till våra fönster – KÖMMERLING – är certifierat blyfria och helt återvinningsbara enligt EN ISO 9001:2000, läs mer här. Även om vi är säkra på att du kommer att utnyttja dina PVC fönster under en oöverskådlig tid känns det rimligt att veta att de gamla fönstren fungerar i kretsloppet, när de väl byts ut. Det är inte helt omöjligt att de då smälts ner och återanvänds i nästa generations miljöfönster.

Miljöprogrammet

Visste du att det finns en mängd olika sätt du kan göra dig av med dina gamla fönster förutom tippen? Vi vill verka för så miljövänliga fönsterbyten som möjligt. Därför hjälper vi dig gärna komma i kontakt med ditt närmsta återbruk eller återvinningsstation. Nu under 2017 har vi en miljö-tävling där du har chansen att få dina fönster återbetalade om du återvinner eller återbrukar de gamla på ett miljövänligt sätt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Återbruka fönster