Energifönster – maximera din elbesparing

Visste du att upp till 35% av värmen som flyr ut ur huset försvinner genom dina fönster? Ett nytt och korrekt konstruerat energifönster sänker drastiskt din uppvärmningskostnad. Våra PVC fönster har flerkammar-profil i kombination med en argonfylld glaskassett som garanterar minimal värmeförlust för hela fönsterkonstruktionen. Det sparar el och är extra skönt under vintern – du slipper kallras och drag. Våra fönster levereras som standard med U-värden från 1,4 ner till 0,89 för hela konstruktionen beroende på ditt behov. I sortimentet ingår även ett super-energifönster med ett nominellt U-värde på 0,74 för hela konstruktionen. Detta är speciellt framtaget för moderna, så kallade passivhus, som är självförsörjande på el. Även vårt trä- och aluminiumsortiment levereras som energi eller super-energifönster med hermeutiskt isolerade glaskassetter för lägst U-värde.

Energibovar

Om du jagar bästa möjliga elbesparing kan det vara värt att veta att ventiler och spröjs försämrar U-värdet något. Även låga aluminiumtrösklar fungerar som köldbryggor där värme kan smita ut. Därför har våra PVC dörrar som standard aluminiumbeklädda plasttrösklar som ger bästa möjliga U-värde.  Slutligen krävs att fönstren och dörrarna installeras och tätas ordentligt och korrekt så att du kan få maximal nytta av dem. Vi rådger gärna kring detta.

Vad betyder egentligen U-värde?

U-värde (tidigare K-värde) mäter hur välisolerande ett material är. Det mäts i W/(m2·K) (watt per kvadratmeter och kelvin). Ju lägre U-värde desto bättre isolerar materialet. När det kommer till fönster är det enhetens totala U-värde som är av intresse. Detta bestäms till största del av glaskassetten, men även av fönsterramarna samt tätningarna mellan karm, båge och glaskassett. För lägsta möjliga U-värde i ditt nya energifönster kan du välja till varm kant i glaskassetten. Då ersätts distanslisten mellan glasen, som normalt är i stål, mot en list i plastkomposit – SWISSPACER. Detta förbättrar energifönstrets U-värde med ca 10% beroende på val av glas och fönstrets storlek.

Vad blir vinsten med nya energifönster?

Förtjänsten av ett fönsterbyte i energibesparing beror på den totala fönsterytan, U-värdet på dina gamla fönster samt U-värdet på dina nya. Exempel: Ett hus i Stockholm med 20 kvm fönsteryta (dörrar + fönster) med gamla 2-glasfönster (U-värde 2,8) byter till nya 3-glasfönster (U-värde 0,89). Detta skulle ge en energibesparing på ca 3500 kWh/år . I Kiruna hade besparingen varit motsvarande 6 270 kWh/år. Hör av dig till oss om ni vill att vi räknar ut besparingen för just ditt hus.

energifönster i vardagsrum, Stockholm