Retur & byte

 

Avbeställning av varan

Tillverkning sker efter beställarens mått. Efter att beställningen skriftligen accepterats och bekräftats av Köparen har Köparen ej rätt att avbeställa vara.

Påföljder vid fel på varan

Beträffande felaktig vara hänvisas till Köpeavtalet alternativt ByggAMA 98 eller Köplagen i nämnd ordning.