Leveransinfo

Arctic Windows är stolta över att kunna erbjuda leverans till kundens dörr så snabbt som 2 till 3 veckor efter att en order bekräftats. Nedan följer de villkor som gäller för våra leveranser.

 

Leveransadress

Köparen ska till Säljaren ange en exakt leveransadress till vilken Säljaren ska leverera varan. Efter varans avlämnande bär Köparen risken för varan.

Leveranstid

Säljaren ska avlämna/leverera varan till leveransadressen inom den i offerten angivna tiden.

Leveransplats

Köparen är ansvarig för att terrängförhållanden och vägstandard är tillräckligt bra för att en tung lastbil skall kunna köra ända fram till leveransadress.

Om inte ansvarar Köparen för att anvisa annan plats för avlastning.

Avlastning

Säljarens chaufför hjälper till med avlastning av varan. Köparen ansvarar för att minst en person till hjälper till med avlastningen. Om nödvändigt, t.ex. vid stora enheter, ansvarar Köparen för att tillräckligt många personer hjälper till med avlastningen eller att pallastare finnes på plats.