Betalningsvillkor

 

Betalning

Om inte annat avtalats ska 100% av överenskommet pris för fönster, dörrar, glaspartier e t c inklusive tillbehör erläggas senast 10 dagar efter genomförd leverans.