Allmänna villkor

 

Påföljder vid Säljarens dröjsmål

Beträffande sen leverans hänvisas till Köpeavtalet alternativt ByggAMA 98 eller Köplagen i nämnd ordning.

Undersökning vid mottagandet

Köparen ska besikta varan vid leverans, finner Köparen fel eller brister ska detta omgående reklameras till Säljaren.

Garanti

10 års garanti på hela fönsterkonstruktionen (karm, båge och glaskassett) under förutsättning att montering skett på ett fackmannamässigt sätt.

Tvister

Tvister med anledning av detta avtal ska, i den mån parterna ej själva kan komma överens, lösas av svensk domstol enligt svensk lag.